Koło Żywego Różańca rodziców modlących się za dzieci

20 rodziców (róż) odmawia codziennie jedną dziesiątkę z 20 tajemnic różańca w intencji świętości i zdrowia swoich dzieci oraz pozostałych dzieci z naszej parafii.

Każdy odmawia inną tajemnicę, w związku z tym za nasze dzieci jest odmawiany codziennie cały różaniec.

Zmiana tajemnic różańcowych każdego pierwszego dnia miesiąca.

Patronem koła jest św. Jan Paweł II.

Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).

Zelatorką tego koła jest pani Iwona Baranowska.

Koło powstało 27.03.2011.