Koło Żywego Różańca rodziców modlących się za dzieci (2)

20 rodziców (róża) odmawia codziennie jedną dziesiątkę z 20 tajemnic różańca w intencji świętości i zdrowia swoich dzieci.

Każdy odmawia inną tajemnicę, w związku z tym za dzieci jest odmawiany codziennie cały różaniec.

Zmiana tajemnic różańcowych każdego pierwszego dnia miesiąca.

Patronem koła jest św. Jan Paweł II.

Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).

Zelatorką tego koła jest pani Iwona Baranowska.

Koło powstało 27.03.2011.

 

 

2023/2024 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
Baranowska Iwona 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
Fornalska Ewa 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
Nosorowska Katarzyna 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
Tołczyk Anna 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
Zimińska Monika 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
Szekalska Małgorzata 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
Szałaj Magdalena 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
Ostrowska Katarzyna 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sokołowska Barbara 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Michałowska Monika 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Radziwoński Tomasz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perkowska Agnieszka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dejneka Elżbieta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bałdowska Jagoda 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dyszkiewicz Mariola 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Wasilewska Agnieszka 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bujnowska Anna 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mystkowska Hanna 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Iwaszko Jacek i Elżbieta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Konopka Marta 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1