Koło Żywego Różańca

Koło Żywego Różańca tworzy 20 osób (róż), które odmawiają codziennie jedną dziesiątkę z 20 tajemnic różańca.

Każdy odmawia inną tajemnicę, w związku z tym jest odmawiany codziennie cały różaniec.

Róże odmawiają wspólnie różaniec w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o 10:30.

Zmiana tajemnic różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca.

Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).

Zelatorką tego koła jest pani Władysława Gibulska.