Historia parafii

Parafię erygował J.E. ks. abp. Stanisław Szymecki 15.10.1999 r. Wydzielono ją z parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela, obecnie p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Grzegorz Boraczewski, który objął parafię 8.08.2000 r. Najpierw Msze św. odprawiano w kaplicy urządzonej ze szklarni. Ks. Boraczewski w sierpniu 2000 r. rozpoczął budowę kościoła według projektu inż. Arch. Andrzeja Nowakowskiego. W dolnej części kościoła urządzono kaplicę, która została poświęcona 23.12.2000 r. i do dziś są odprawiane w niej nabożeństwa parafialne. W latach 2001-2004 staraniem ks. proboszcza Boraczewskiego wybudowano plebanię. 29.06.2008 r. nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Leszek Czerech. Wiosną 2009 r. parafianie podjęli trud kolejnego etapu budowy kościoła. W 2012 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę zasadniczej części świątyni. Kościół górny jest wznoszony na kształt sześcioboku ze ścianami wyłożonymi żółtą i czerwoną cegłą. 8.03.2021 została ukończona wieża, która ma 47,5 m, a na wysokości 23 m znajduje się punkt widokowy. Obecnie trwają prace we wnętrzu świątyni.